Quy định chung

Các quy định chung của NUOCTINHKHIETHARU.COM

I. Về NUOCTINHKHIETHARU:

 

II. Về sản phẩm chúng tôi cung cấp.

 

III. Về giá bán

 

IV. Về đặt hàng.

 

V. Về thanh toán.

 

VI: Về giao nhận hàng.

 Tất cả các quy định, chính sách thì chúng tôi đã thể hiện rõ ràng trên hệ thống Website. Cho nên khi có phát sinh, tranh chấp, khiếu nại xảy ra thì chúng tôi sẽ xử lý dựa vào các điều khoản này do vậy kính mong Quý khách hàng nên dành thời gian xem qua để tránh xảy ra các điều đáng tiếc.